Công cụ giao dịch

Có kích thước vị thế chính xác, cắt lỗ và chốt lời là một số điều quan trọng nhất khi giao dịch. Do đó, để giúp bạn thực hiện các phép tính của mình, chúng tôi đã chuẩn bị một bộ máy tính từ FxPro và Pivot Point Calculator từ Dukascopy sẽ giúp cuộc sống giao dịch của bạn dễ dàng hơn một chút.